Процедура с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ 00830-2017 BG-София


18.08.2017 г.
Към АОП Информация за сключен договор ID в АОП 801137

Информация за сключени договори
Договор №27/07.08.2017 - "Аквамедика" ЕООД - отворете тук.
Договор №28/07.08.2017 - "Вега Медикал" ЕООД - отворете тук.
Договор №29/07.08.2017 - "Дрегер Медикал България" ЕООД - отворете тук.
Договор №30/07.08.2017 - "Елпак - Лизинг" ЕООД - отворете тук.
Договор №31/07.08.2017 - "Интер Бизнас 91" ЕООД - отворете тук.
Договор №32/07.08.2017 - СД "Медико-газ-Христов и Христова" - отворете тук.
Договор №33/07.08.2017 - "Сименс Хелткеър" ЕООД - отворете тук.

03.07.2017 г.
Протокол №1 за дейността на комисията относно обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ Отворете тук.
Приложение към Протокол №1 Отворете тук.

19.06.2017 г.
Разяснение относно запитване към обява за обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно техническо облсужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ Отворете тук.

12.06.2017 г.
Обява с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ тук.


Документация за участие Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" можете да свалите тук.