Процедура с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ 00830-2017 BG-София


19.06.2017 г.
Разяснение относно запитване към обява за обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно техническо облсужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ Отворете тук.

12.06.2017 г.
Обява с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ тук.


Документация за участие Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" можете да свалите тук.