Анкета

1. Вашата възраст е:
под 18
18 - 35
36 - 50
над 50

2. Вие сте от:
София
Областен град
Малък град
Село

3. Вие сте в САГБАЛ "Св.София" за:
първи
втори
трети и повече

4. Вие сте в САГБАЛ „Св. София” за:
раждане
патологична бременност
гинекологично заболяване
мамологично заболяване

5. Избрахте тази болница заради:
определен лекар или екип
препоръка на близки
доверие към болницата
предпочитан район

6. Как бихте оценили престоя си в болницата по шестобалната система?(оградете по едно число във веки ред)
 6.1. Материална база: 
 6.2. Медицинско обслужване: 
 6.3. Отношение на персонала: 

7. Бяха ли ви поискани пари на (извън касата на болницата)
Да
Не

8. Ако ДА, от кого?
лекар
акушерка
друг

9. Бихте ли ни се доверили отново, ако Ви се налага?
да
не
не мога да преценя

Вашите препоръки към нас:


Вашият e-mail: