Контакти

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД
гр. София - 1330, ж.к. "Красна поляна"
ул. "Миxaлaки Ташев" № 2
Директор: 028220583; факс:029207113
Главна акушерка: 024470 220
Зам. директор ИД: тел./факс 028229112; 024470 257
Централа: 024470 200
Регистратура: 024470 211;
Деловодство: 024470 202
Телефонната централа е автоматична. За контакт с останалите структури на болницата се избира 024470 плюс вътрешния номер /можете да го намерите в контакти или отделение/
Предварително записване за училище за родители всеки ден от 08:00 до 16:00/
на тел.: 024470 211 - регистратура. Начален час 11.00 часа пред 121 кабинет.
Лекциите се провеждат всеки петък от месеца
Предварително записване за Дни на отворените врати всеки ден от 08:00 до 16:00/
на тел.: 024470 211 - регистратура. Начален час 13.00 часа във фоайето на болницата.
Датите за м. Януари 2014 са 08.01, 15.01, 22. 01 и 29.01.2014;
за м. Февруари са 05.02, 12.02, 19.02 и 26.02.2014
E-mail: info@1agb.com

Диагностично-консултативен блок:

104 Гинекологичен кабинет - 024470 230
106 Кабинет "Патологична бременност" - 024470 283
103 Спешен портал - 24 часов режим на работа - 024470 226
120 Онкопрофилактичен кабинет - 024470 238
121 Ултразвукова диагностика - 024470 100 Кабинет стерилитет и инвитро - 024470 263
Мамологичен център - 024470 219
Клинична лаборатория - 024470 279
Микробиологична лаборатория - 024470 293
Хистопатологична лаборатория - 024470 278

Медицински център - ПСАГБАЛ "Света София":

Медицински център - 024470 219