Ръководство

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД
гр. София - 1330, ж.к. "Красна поляна"
ул. "Миxaлaки Ташев" № 2
Д-р Гергана Коларова
Изпълнителен директор: 028220583; 024470 205; факс: 029207113
Главна акушерка: 024470 220
Зам. директор МД: 024470 299
Зам. директор ИД: тел./факс: 028229112; 024470 257
Телефонната централа е автоматична. За контакт с останалите структури на болницата се избира 024470 плюс вътрешния номер /можете да го намерите в контакти, информационно обслужване или отделения/
Предварително записване за училище за родители всеки ден от 08:00 до 16:00/
на тел.: 024470 202 - канцелария. Начален час 11.00 часа пред 121 кабинет.
Лекциите се провеждат всеки петък от месеца.
Предварително записване за Дни на отворените врати всеки ден от 08:00 до 16:00/
на тел.: 024470 202 - канцелария. Начален час 13.00 часа във фоайето на болницата.
Датите
за м. Януари 2014 са 08.01, 15.01, 22. 01 и 29.01.2014;
за м. Февруари са 05.02, 12.02, 19.02 и 26.02.2014.
E-mail: info@1agb.com