Кабинет "Физиотерапия и рехабилитация"

тел. за контакт:
024470 269 - рехабилитатор Юлия Коцева;
Кабинетът е оборудван с модерна физиотерапевтична апаратура, съдействаща в лечението на редица гинекологични заболявания. За възстановяване на младите майки ПСАГБАЛ "Света София" разполага със съвременна апаратура, позволяваща индивидуален подход, съобразен с вида раждане(секцио, нормално) и послеродовия етап.


Апарата VIP COMPEX е създаден на базата на най-съвременните технологии отговарящи на европейските норми за безопасност. Общата цел на инженерно технически и медицински специалисти при разработването на този апарат е физиологичното и най-вече здравословното оформяне на силуета. С индивидуалният подход и високият професионализъм, можем да отговорим на вашите потребности и желание за здравословно възстановяване на фигурата.Бонус за жените ползуващи "женска консултация" към болницата е Курс "Гимнастика за бременни", ако протичането на бременността позволява това. Тези занимания оказват отражение както върху физическото така и върху психоемоционалното състояние на бременните жени.