Прием в болницата

За да знаете какво е необходимо за прием в болницата, моля прочетете този документ.
От 01.04.2015г. влизат в сила правилата за прием в лечебно заведение,
които включват задължително наличие на лични документи за самоличност.
Личните документи, които могат да бъдат представяни са:
Лична карта;
Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
Паспорт;
Моряшки паспорт;
Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
Разрешение за (постоянно) пребиваване;
Български личен документ от стар тип (зелен паспорт)
Новородените и децата под 14 години пък ще се приемат в лечебните заведения
с документ на придружител/настойник,
като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.