Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
  1. Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към преписката
  1. Доставка, чрез предоставяне под наем на един брой настолен инкубатор с контрол на СО2 и О2 и сервизното му обслужване, за нуждите на отделение по Асистирана репродуктивна медицина към ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от две години /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към преписката
   
  2. Приготвяне и доставка на готова храна, хляб и тестени изделия за пациенти и персонал на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ -  връзка към преписката
  1. Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ„Света София”ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ -  връзка към преписката
   
  2. Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ -  връзка към преписката
   
  3. Доставка на хигиенни материали /извън включените в списъка стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ -  връзка към преписката
  1. „Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - собственост на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, представляващ 80,14кв.м обособена част от сутеренната част на административната сграда“ /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към преписката
   
  2. „Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - собственост на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, представляващ 80,14кв.м обособена част от сутеренният етаж на административната сграда, находяща се на ул.Михалаки Ташев №2, гр.София 1330 за разкриване на търговско помещение /кафе/, ведно с площ от 48кв.м от вътрешният двор за разполагане на маси за консумация на открито“ /Дата на публикуване - 19.10.2020г/ -  връзка към преписката
  1. Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за двугодишен период, по обособени позиции, за които няма сключен договор след проведена обществена поръчка /Дата на публикуване - 20.01.2020г/ - връзка към преписката

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.