Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
  23.10.2017 г.
  Oткрита процедура с предмет“Доставка на лекарствени продукти “ публикувана в АОП с номер
   
  20.06.2017 г.
  Oткрита процедура с предмет“Доставка на медицински консумативи“ публикувана в АОП с номер
  00830-2017-0007 BG-София
   
  06.06.2017 г.
  Открита процедура с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либералиризан пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ 00830-2017
  00830-2017-0006 BG-София
   
  27.03.2017
  Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви” 00830-2017-0001
  00830-2017-0001 BG-София
  07.11.2017
  Публично състезание с предмет: „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“
   
  03.05.2017
  Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал" 00830-2017-0003
  00830-2017-0003 BG-София
   
  03.05.2017
  Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" 00830-2017-0002
  00830-2017-0002 BG-София
  15.01.2017
  Договор по обява "Предоставяне на електронни съобщителни услуги" - тук:
   
  29.12.2017
  Покана по реда на чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5 от ЗОП до заинтересовани лица относно "Предоставяне на електронни съобщителни услуги"
  1. Документация за участие и покани можете да получите тук:
  2. Техническа спецификация тук:
  3. Покана можете да получите тук:
   
  04.10.2017
  Покана по реда на чл. 191 ал. 1 т.2 от ЗОП до определени лица относно "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване"
  Документация за участие и покани можете да получите тук:
  1.Протокол от работата на комисията можете да получите тук:
   
  25.09.2017 г.
  Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068564 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД:  ID9068564
   
   
  19.09.2017 г.
  „Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ“СВЕТА СОФИЯ“ЕАД: е оттеглена на 19.09.2017 г.
   
   
  12.09.2017 г.
  Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068183 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД:
  BG-София
   
   
  19.06.2017
  Подновена на 03.07.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции“ BG-София
  BG-София
   
   
  12.06.2017
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ BG-София
  BG-София
   
   
  31.05.2017
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” BG-София
  BG-София
   
   
  19.04.2017
  Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 от ЗОП с УН 9063464 в АОП с предмет "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" 9063464 BG-София
  9063464 BG-София
  19.10.2017 г.
  Процедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на лабораторни реактиви УН в АОП
   
  31.05.2017
  Процедура на договаряне без предварително обявление за „Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“ - ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0020.
  00830-2017-0005 ID_789477 BG-София
   
  31.05.2017
  Процедура на договаряне без предварително обявление за „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“- ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0019.
  00830-2017-0004 ID_789476 BG-София

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.