Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Процедури по ЗОП 2017

  06.02.2019

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-7 - 00830-2017-0001 - тук;

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-15 - 00830-2017-0001 - тук;

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-16 - 00830-2017-0001 - тук;

  4.01.2019

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-293 – 00830-2017-0001 тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-294 – 00830-2017-0001 тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-287 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-288 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-289 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-290 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-295 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-296 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-297 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-298 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-299 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-300 – 00830-2017-0001-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-291 – 00830-2017-0003-  тук:

  23.10.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-252 – 00830-2017-0001  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-253 – 00830-2017-0001 тук:

  06.08.2018 - Уведомително писмо №05-200 към обществена поръчка - 00830-2017-0003 - тук;

  Процедури по ЗОП 2016

  05.09.2019г

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-171 – 00830-2016-0007 тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-172 – 00830-2016-0003 тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-173 – 00830-2016-0004 тук:

   

  23.10.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-251 – 00830-2016-0008-  тук:

   

  15.08.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-201-00830-2016-0008 -  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-202-00830-2016-0008 -  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-203-00830-2016-0008 -  тук:

   

  24.07.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-176-00830-2016-0008-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-177-00830-2016-0008-  тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 05-178-00830-2016-0007 -  тук:

   

  05.06.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Доставка на лекарствени продукти – 00830-2016-0008 - 05-139 тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Доставка на медицински консуматив – 00830-2016-0007 – 05-112 тук:

  17.04.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 00830-2016-0001 - 05-79 - тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Доставка на медицински консумативи - 00830-2016-0007 - 05-80  - тук:

  06.03.2018

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 1.05-44 - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи 00830-2016-0001- тук:

         - линк към АОП 832959

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2.05-45 - Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване 00830-2016-0003- тук:

         - линк към АОП 832960

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.05-53 - Доставка на хирургични консумативи 00830-2016-0004- тук:

         - линк към АОП 832976

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 3.05-46 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832962

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 4.05-47 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832963

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 5.05-48 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832964

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 6.05-49 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832966

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 7.05-50 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007 - тук:

         - линк към АОП 832969

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 8.05-51 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832970

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 9.05-52 - Доставка на медицински консумативи 00830-2016-0007- тук:

         - линк към АОП 832973

   

   

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0004-Доставка на хирургични консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0004-Доставка на хирургични консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0005 - Доставка на хигиенни консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0005 - Доставка на хигиенни консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0001 - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0001 - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0001 - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0001 - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260-00830-2016-0005-Доставка на хигиенни консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №259-00830-2016-0007-Доставка на медицински консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №258-00830-2016-0007-Доставка на медицински консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №257-00830-2016-0007-Доставка на медицински консумативи- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №256-00830-2016-0005-Доставка на хигиенни консумативи - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №255-00830-2016-0003-Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №254-00830-2016-0003-Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №253-00830-2016-0003-Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване- тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №252-00830-2016-0001-Доставка на лабораторни реактиви - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №234 ОП 00830-2016-0006 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №235 ОП 00830-2016-0005 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №236 ОП 00830-2016-0005 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №242 ОП 00830-2016-0004 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №241 ОП 00830-2016-0004 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №240 ОП 00830-2016-0004 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №239 ОП 00830-2016-0003 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №238 ОП 00830-2016-0003 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №237 ОП 00830-2016-0003 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №244 ОП 00830-2016-0001 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №243 ОП 00830-2016-0001 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №204 ОП 00830-2016-0001 - тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №207 ОП 00830-2016-0003 - тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №208 ОП 00830-2016-0003 - тук:

  Обявление 192 за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2016-0003 - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2016-0003  - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2016-0003  - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2016-0003  - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2016-0001  - тук

  Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи”
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2016-0001 BG-София

   

  Открита процедура с предмет “Доставка на реактиви за капилярна електрофореза" 00830-2016-0002 по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” и договор РД-13-146/14.09.2015 г., сключен между Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор и “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, в качеството си на бенефициент по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

   

  Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” 00830-2016-0003 BG-София

   

  Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" 00830-2016-0004 BG-София

   

  Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи" 00830-2016-0005 BG-София

   

  Открита процедура с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал”  00830-2016-0006

   

  Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" с Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2016-0007 BG-София

   

  Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2016-0008 BG-София

   

   

  Публични покани 2016 

   

  11.04.2016
  Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” ID 9052336 за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София
  00830-2016-ID 9052336 BG-София


  04.04.2016
  Публична покана № 103 от 04.04.2016 г. с предмет „Предоставяне на охранителни услуги” за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София
  00830-2016-ID 9052027 BG-София


  29.02.2016
  Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „„Осъществяване на дейности по информация и публичност” съгласно договор РД-13-146/14.09.2015 г. по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“. 00830-2016-ID 9050876 BG-София
  00830-2016-ID 9050876 BG-София


  28.01.2016
  Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
  ID 9049928 00830-2015-ID 9049928 BG-София


  20.01.2016
  Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
  ID 9049753 00830-2015-ID 9049753 BG-София

  Процедури по ЗОП 2015

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №245 ОП 00830-2015-0008 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №246 ОП 00830-2015-0008 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №247 ОП 00830-2015-0007 - тук:

         - линк към АОП

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №205 ОП 00830-2015-0008  - тук:

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №206 ОП 00830-2015-0008  - тук:

  Обявление 191 за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2015-0002  - тук

  Обявление 193 за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2015-0008 - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2015-0007  - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2015-0008  - тук

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 00830-2015-0008  - тук

  “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0001 BG-София

  Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи"
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0002 BG-София

  Договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0003 BG-София

  “Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи"
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0004 BG-София

  “ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ””
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0005 BG-София

  Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0006 BG-София

  Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2015-0007 BG-София

  Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2015-0008 BG-София

  Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0009 BG-София

  Открита процедура с предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци "
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0010 BG-София

  Публични покани 2015

  00830-2015-ID 9049060 BG-София

  Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП ID 9049060 с предмет „Предоставяне под наем на автоматична система за капилярна електрофореза за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
  Финансирането на обществената поръчка се осъществява по Проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по Договор РД-13-146/14.09.2015г. по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, сключен между Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор и “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, в качеството си на бенефициент.

  19.10.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
  ID_9049060 BG-София

  19.09.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
  ID_9049060 BG-София

  19.08.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори
  ID_9049060 BG-София


  15.02.2016 г.
  Договор № 3 от 15.01.216 г. отворете тук.


  12.01.2016 г.
  Протокол за оценка от 12.01.2016 г. Отворете тук.


  16.12.2015 г.
  Публична покана № 465 от 16.12.2015 г. Отворете тук.
  Линк към АОП 9049060
  Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП ID 9049060 с предмет „Предоставяне под наем на автоматична система за капилярна електрофореза за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД можете да свалите тук.

  Процедури по ЗОП 2014

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0001 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0002 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0003 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0004 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0005 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0006 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0007 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0008 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0009 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0010 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0012 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0013 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0014 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0015 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2014-0016 BG-София

  “Доставка на лабораторни реактви и консумативи”
  Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2014-0017 BG-София

  Процедури по ЗОП 2013

  Открита процедура с предмет 00830-2013-001 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-0002 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-004 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-0005 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-006 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-007 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-008 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-009 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-0011 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2013-0013 BG-София

  Процедури по ЗОП 2012

  Открита процедура с предмет 00830-2012-0001 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2012-0003 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2012-004 BG-София

  Открита процедура с предмет 00830-2012-005 BG-София

  Публични покани

  20.01.2016 г. Информация за приключените договори отворете (технически устро. 9046394) тук.
  20.11.2015
  Информация за сключени договори по Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394 от “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД
  Договор № 72 от 20.11.2015 - Отворете тук.
  Договор № 73 от 20.11.2015 - Отворете тук.
  Договор № 74 от 20.11.2015 - Отворете тук.

  07.10.2015
  Съобщение за поправка на техническа грешка


  по Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394
  Поради допусната техническа грешка в техническата спецификация в група ІІ. Настолен компютър Клас Б с операционна система, в минимални технически изисквания по т.9 Захранване

  да се чете 400 W PS., както е посочено в т. 1.


  В техническата оферта за група ІІ. Настолен компютър Клас Б с операционна система,

  следва да се оферират по т.9 Захранване технически параметри за 400 W PS., както е посочено в т. 1.  09.11.2015
  Протокол с приложение по покана с ID 9046394 Отворете тук.

  02.10.2015
  Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394 Отворете тук.

  Към АОП Публична покана 9046394
  Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

  29.07.2016 г. Информация за приключените договори отворете тук.

  13.07.2015
  Информация за сключени договори по Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 от “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Договор № 40 от 01.07.2015 - Отворете тук.
  Договор № 41 от 01.07.2015 - Отворете тук.

  26.06.2015
  Протокол от работата на комисията, утвърден на 26.06.2015 г. по Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 Отворете тук.

  10.06.2015
  Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 Отворете тук.

  Публична покана 9042645
  Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

  16.04.2015
  Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД 9040809 Отворете тук Отворете тук.

  Публична покана 9040809
  Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

  12.05.2015
  Протокол от работата на комисията, утвърден на 11.05.2015 г. Отворете тук.


  19.05.2015 г. 9040809 BG-София:
  Информация за сключен договор по Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

  19.06.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

  29.07.2015 г. Информация за приключените договори (1ГО 9040809) Отворете тук.

  19.08.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

  17.09.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Август 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

  26.03.2015
  Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД 9040199 Отворете тук.

  Публична покана 9040199
  Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

  30.04.2015
  Протокол по “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

  19.05.2015 г. 9040199 BG-София:
  Информация за сключен договор по Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

  19.06.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договор с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

  25.05.2016 Информация за приключените договори отворете тук (Трафо. 9040199) Отворете тук.

  19.10.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София

  19.07.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София

  17.06.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София

  19.04.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София

  21.03.2016 г. Информация за приключените договори отворете тук (Дезинф. 9038054) 9038054 BG-София


  19.01.2016 г.
  Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София


  17.12.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София


  19.10.2015 г.
  Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София


  15.01.2015
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” 9038054
  Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

  09.02.2015
  Протокол по „Доставка на дезинфектанти“ утвърден от възложителя на 06.02.2015 г. Отворете тук.

  19.01.2015
  Разяснение 2 по чл.101б, ал. 6 от ЗОП от 19.01.2015 г. Отворете тук.

  19.01.2015
  Разяснение по чл.101б, ал. 6 от ЗОП от 19.01.2015 г. Отворете тук.

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.