Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Вътрешна нормативна Уредба

  1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 

  00830-2017-Правила ЗОП BG-София

  2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

  00830-2014-Правила профил BG-София

  09.01.2015

  Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 641117

  Предварително обявление 2 BG-София

  09.01.2015

  Предварително обявление за обществена поръчка 641121

  Предварително обявление 3 BG-София

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.