НЗОК
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  НЗОК

  В Първа САГБАЛ „Света София“ извършва всички дейности, финансирани от НЗОК в областта на акушерството и гинекологията, неонатологията, заболявания на млечните жлези, инвитро фертилизация.
   
  Списък на лекари, на лекари работещи по клинични пътеки и договор с НЗОК:
  Антон Антонов Баев
  Андрей Христов Кузманов
  Благовест Асенов Бечев
  Борислав Кирилов Христов
  Весела Димитрова Аврамова
  Виолета Петкова Божилова
  Галя Богданова Георгиева
  Георги Владимиров Лазаров
  Гергана Кирилова Коларова
  Десислава Йорданова Илиева-Деянова
  Димитър Желязков Колев
  Евгений Живков Василев
  Екатерина Бориславова Гилева
  Елена Александрова Бангеева-Пейчинова
  Ива Николаева Кралева Войнова
  Иван Венциславов Грънчаров
  Иван Евгениев Ковачев
  Иванка Тодорова Янкова-Томова
  Йован Даскалов
  Калина Росенова Димитрова
  Константин Асенов Петров
  Константин Иванов Маленов
  Красимир Генев Недялков
  Красимир Кирилов Стерков
  Красимира Методиева Иванова
  Кристина Каменова Генова
  Мажена Риш Панова
  Мая Лъчезарова Джонгова
  Мими Николаева Шумилина
  Минко Тодоров Еврев
  Мирослав Стефанов Стоянов
  Младен Петров Младенов
  Надя Алексиева Кирова
  Николинка Стоянова Попова
  Нонка Любенова Николова
  Огнян Кирилов Димитров
  Павел Александров Павлов
  Пенка Величкова Каранова
  Пенчо Неделчев Радоев
  Поля Тодорова Славова
  Райна Рашева Ковачева
  Ралица Калоянова Василева-Запрянова
  Семра Мехмед Акташ
  Славина Емилова Стоянова-Ангелова
  Спаска Василева Григорова
  Стефан Василев Червеняшки
  Стефан Георгиев Косовски
  Стоян Ангелов Алексов
  Тихомир Костадинов Гемеджиев
  Томи Георгиев Попмарков
   

  Можете да бъдете приети за болнично лечение с Направление №7, издадено от личния лекар или специалист, след преценка на дежурния екип в Консултативно-диагностичния блок на болницата. За всички здравноосигурени лица, Първа САГБАЛ „Света София“ има сключен договор по следните клинични пътеки за оказване на болнична помощ:

  Номер на КП Наименование на Клиничните пътеки, за които ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ има договор с НЗОК в сила от 01.09.2022 год. Заплащане в лева
  001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 795,71
  002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 1 242,00
  003 Оперативни процедури за задържане на бременност 378,00
  004.1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с.  383,89
  004.2 Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.  581,37
  005 Нормално раждане 1 566,00
  005 Раждане чрез цезарово сечение 1 080,00
  006 Грижи за здраво новородено дете  648,00
  007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 478,58
  008 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 2 202,79
  009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест  1 807,50
  010 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест  2 383,84
  011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама  6 548,02
  012 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 2 383,56
  013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест  3 651,20
  014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест  6 306,62
  015,1 Диагностика и интензино лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант 6 502,76
  015,2 Диагностика и интензино лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант 11 602,36
  048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 1 512,00
  049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 1 226,33
  160 Нерадикално отстраняване на матката 1 620,00
  161 Радикално отстраняване на женски полови органи 2 324,79
  162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 350,00
  163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 718,11
  164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 1 296,00
  165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  810,00
  166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 296,00
  167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 3 780,00
  169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения довели до шок 3 024,00
  170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 12 704,76
  193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 2 379,95
  194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 644,03
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - традиционен способ;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка – IVF;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c криопрезервация;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c ICSI;
  Трансфер на замразени ембриони;
  Програма LINFOGEI – премахва задържаните излишни течности в организма и неприятните отоци;
  Програма ISOGEI – стяга мускулатурата и подобрява мускулния тонус;
  Програма TRANSION – оформя и моделира контурите на тялото;
  Програма BODY SYSTEM – разрешава проблемите с целулита.
  Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите.
   
  Всеки български гражданин (или чужденец с постоянно местожителство в България) е длъжен да участва в здравноосигурителната система на страната ни, чрез внасянето на ежемесечни здравни вноски.
  • чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен статус“;
  • чрез обаждане на телефон 0700 18 700;
  • на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.
  Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
  Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.
  Можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.
  Източник: www.nap.bg

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.