Антикорупция
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Антикорупция

  ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД осигурява следните канали за достъп на сигнали за корупция на граждани и юридически лица:

  • при зам.-директор по икономическите дейности в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД;
  • пo пощата - на адрес: град София, ул. Михалаки Ташев №2


  Всички постъпили документи в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД” завеждат в специален регистър „Регистър за сигнали за корупция”.


  Постъпилите и регистрирани във входящия регистър документи – писма, сигнали, жалби, искания и др. се предават на Изпълнителния директор.

  Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.