Информационно обслужване

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД
гр. София - 1330, ж.к. "Красна поляна"
ул. "Миxaлaки Ташев" № 2
Нач. отдел "Информационно обслужване": 024470 265
Информационен отдел: тел./факс 828 63 26
Доброволни фондове: 024470 259

Административно правно обслужване:

Юристконсулт: 024470 245
Човешки ресурси: 024470 281
Статистика: 024470 202
Регистратура: 024470 211
Деловодство: 024470 202

Диагностично-консултативен блок:

104 консултативен кабинет - 024470 230
106 спешен гинекологичен кабинет - 024470 283
103 спешен акушерски кабинет - 024470 226
121 кабинет - ултразвукова диагностика - 024470 238
100 кабинет стерилитет и инвитро - 024470 263
мамологичен център - 024470 207
медицински център - 024470 219
клинична лаборатория / първи етаж/ - 024470 276
микробиологична лаборатория - 024470 293
хистопатологична лаборатория - 024470 278