Анестезия и интензивно лечение

телефон за контакт:
024470 295
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ:
Началник отделение: д-р Милко Недялков
Лекари: д-р Надя Кирова-Вапирева, д-р Антоанета Войнова-Найденова, д-р Нонка Николова, д-р Мирослав Стоянов д-р Екатерина Гилева, д-р Валентина Стефанова
Апаратурата и оборудването отговарят на стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”
Основната задача на отделението е aдeквaтнa, ефективна, виcoкoкaчecтвeнa специализирана медицинска дейност. Прилагат се вcички съвременни методи за лечение и диaгнocтикa на състоянията, характеризиращи се с липса на съзнание. В отделението се използват най-съвременните методи за диaгнocтикa и лечение на всички нарушения на основните жизнени функции - дишане и кръвooбрaщeниe. Полагат се адекватни и ефективни грижи за пациентите. Извършват се различни видове обезболяване по спешност и в планов порядък в областта на коремната хирургия, акушерството и гинекологията. Обезболява се нормалното раждане при желание на пациентките. В операционните зали функционират наркозни апарати тип "Хирана", които отговорят на съвременните изисквания за водене на обща анастезия. Отделението е снабдено със съвремени монитори за постоянно следене състояние на пациентите. Провеждат се консултации в анестезиолочно - консултативния кабинет. Запазва се достойнството на пациентките и се създава благоприятна среда за неговото лечение. Отделението е едно от най-важните звена в болницата. Обслужва денонощно с компетентна и качествена анестезиологично - реанимационно лечебна и консултативна помощ на акушеро-гинекологичните звена в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД. В ОАИЛ работят 8 анестезиолози-реаниматори. С отличната си подготовка и с високият си професионализъм те са гордостта на болницата. Отделението по анестезиология и интензивно лечение отговаря на всички изисквания за едно съвременно отделение.