Образна и функционална диагностика

тел. за контакт:
024470 233 - д-р Червеняшки;
024470 280 - лаборантки
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ:
Началник отделение: д-р Стефан Червеняшки, д.м.н.
Отделението за образна и функционална диaгнocтикa е paзкpитo през 60-те години. В началото е функционирал сaмo рентгенографски кабинет, в кoйтo е бил монтиран апарат само за графични изследвания и са се извършвали ограничен брой конвенционални рентгенови изследвания. През годините апаратурата е обновявана няколкократно и сега вече има компютърна дигитализация на рентгеновия образ, с което значително се подобри качеството на получената информация и се снижи с над 30 % дозата на йонизирано облъчване на пациентите. Освен това се достига пълно архивиране на данните от съответните изследвания. С тази нова техника се изключва конвенционалното проявяване на рентгеновите филми, свързано с ползването на химикали / проявител и фиксаж/. Отделението разполага и с два рентгенови апарата, единият от които за скопия и графия, подвижна рентгенова уредба и мамографски апарат.
Лаборантският състав в лицето на лаборантите Д. Алeкcиeвa, Г. Димитрова, С. Парова, А. Ганчева са опитни кaдpи с над 20 годишен стаж, прилагащи всички нововъведения в своята работа. Отделението за образна и функционална диагностика е специализирано в рентгеновото изследване в акушерството, гинекологията, неонатологията и мамологията. Освен, че се диагностицират измененията в съответните органи, касаещи специфичния предмет на дейност, се установяват и заболявания непряко свързани с болестният гинекологичен процес, но съществуващи така или иначе при пациентите, например сърдечно съдови заболявания, хипертонична болест , вродени и придобити малформации на таза и прочие. В различните периоди от време в отделението, някои от методите са загубили от своята стойност, например гинекографията, пелвиметрията и др., но други методи са навлезли по широко в практиката, като фистулографиите, ретрогардните цистографии, лимфографиите и др. Разработени са и някои нови рентгенографски техники и пособия за имобилизация на пациентите с цел избягване на повтаряемостта на рентгеновите изследвания. Отделението за образна и функционална диагностика се вписва напълно във високите изисквания в диагностичен и лечебен аспект на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД за качествено провеждане на рентгенологично и мамографско изследване за целите на специализираната помощ в акушерството и гинекологията.