|

Медико-диагностични лаборатории


Медико-диагностичните лаборатории включват съвременна клинична, микробиологична и генетична лаборатория. Екипът от медицински специалисти използва модерна апаратура и консумативи с отлично качество. За вас осигуряваме най-добрата лабораторна диагностика, основаваща се на гарантирана точност, своевременност и етичност.

Отделени са следните сектори:

 •  хематологичен;
 •  биохимичен;
 •  хормонален;
 •  цитологичен;
 •  изосерологичен;
 •  микробиологичен.

 

 • Екип
  • Началник „Клинична лаборатория“: д-р Весела Аврамова

   Екип: Юлияна Йорданова-Фиковска, Цветанка Колева, Веселина Левакова, Стела Груева, Надя Миткова, Татяна Борисова, Надежда Чилингирова, Анита Рангелова, Надежда Димитрова, Светлана Панова, Нели Георгиева

   Началник лаборатория „Трансфузиологична хематология”: д-р Мичка Терзийска

   Биолог: Марияна Георгиева

   Началник „Микробиологична лаборатория“: д-р Ива Кралева

   Медицински лаборанти: Гергана Горчева-Христова, Анита Илиева

 • Телефон за контакт
  • 02/4470 279