|

Образна диагностика


Отделението по образна и функционална диагностика е оборудвано с модерна апаратура и предлага компютърна дигитализация на рентгеновия образ. Това значително подобрява качеството на получената информация и снижава с над 30% дозата на йонизирано облъчване на пациентите. Разполага с два рентгенови апарата, единият от които за скопия и графия, подвижна рентгенова уредба и мамографски апарат.

Отделението за образна и функционална диагностика е специализирано в рентгеновото изследване в акушерството, гинекологията, неонатологията и мамологията.

Медицинските специалисти обръщат специално внимание на всеки пациент и спазват всички високи изисквания в диагностичен и лечебен аспект за качествено провеждане на рентгенологично и мамографско изследване.

  • Екип
    • Началник: д-р Стефан Червеняшки, д.м.н.

      Екип: Геновева Димитрова, Анка Маринова-Шербетова, Соня Парова,
      Димитрина Алексиева