ЛАБОРАТОРИЯ „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ”

РАБ.ВРЕМЕ 7,30-13,30ч. (от понеделник до петък) тел. за контакт:
02/4470 271- Лекарски кабинет - 4 ет. каб.№411,
02/4470 278 – хистопатологична лаборатория (в сутерена)
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ:
д-р Стоян Кочев - Началник лаборатория „Клинична патология и цитология”.
д-р Владимир Степанов, Проф. Елисавета Попхристова, ДМН – консултант,
Лаборанти:
Милена Димитрова-биолог, Сияна Петрова-биолог, Теменужка Стоилова – клиничен лаборант, Йорданка Христова - клиничен лаборант и цитотехник, Даниела Аначкова-технически сътрудник.
В Лабораторията се извършва ДИАГНОСТИКА НА БОЛЕСТНИ ПРОЦЕСИ СЛЕД ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪКАННИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ПРОБИ и по-детайлно:
1. Подготовка на биопсични, некропсични и цитологични материали за макроскопско и микроскопско изследване.
2. Тъканна обработка на пробите и изготвяне на хистологични и цитологични препарати за микроскопска диагностика.
3. Микроскопско изследване, с последващо изготвяне на окончателна патоморфологична диагноза.
4. Архивиране на препаратите, парафиновите блокове и резултатите за срок от 10 год.
Биопсичните и цитологични материали се получават от консултативните кабинети, маниполационните и операционните зали на съответните отделения. Екипът на лабораторията има потенциал за лабораторна обработка и микроскопска диагностика на биопсии и цитологични материали от извънболнични структури – частни кабинети, медицински центрове или болници, които нямат собствени лаборатории или персоналът им е в отпуска. Лекарите от лабораторията консултират и готови хистологични и цитологични препарати – изработени в други лаборатории - т.нар. „Второ мнение”, преди взимане на окончателно решение относно терапевтичното поведение.
Консултантите:
Проф. Попхристова е с над 50 години трудов стаж по специалността, с допълнителна тясна специализация и в областта на патологията на кожата и меките тъкани, Оторино-ларингологичната патология и гастроентерологичната патология.
Д-р Степанов е и с дългогодишен опит в областта на онкологичната диагностика.
Медицински специалности ползващи лабораторията:
Акушерство и гинекология, Хирургия, Дерматология, Урология, Онкология, УНГ и др. В лабораторията се извършва патолого-анатомична диагностика в акушерството, гинекологията, микропедиатрията и мамологията, като се осъществяват следните дейности: хистологични изследвания от гинекологията и хирургия на млечната жлеза, хистологични изследвания на плаценти, аутопсии и некропсично изследване на абортни плодове, мъртво родени и новородени деца, починали след раждането. В лабораторията могат да се изследват и всякакви човешки тъкани изпратени от външни лечебни заведения и лекарски кабинети.
Годишно се изследват над 4 000 пациенти и се изготвят над 10 000 парафинови блока (изследват се около 15-20 000 биопсични проби), като спешните интраоперативни изследвния годишно са над 150.
В патологоанатомичното отделение работят хистолаборанти с висока професионална квалификация за изработване на биопсичните материали.
Можете да ни намерите и на нашата Facebook страница Патологична лаборатория ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД