Аптека

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД
гр. София - 1330, ж.к. "Красна поляна"
ул. "Миxaлaки Ташев" № 2
Управител: тел/факс 029204108
Фармацевти: 024470 252