|

Благодарствени думи

Благодарствени думи

Екипът на Първа САГБАЛ „Света София“ изказва своята сърдечна благодарност към господин Андрей Александров, който дари безвъзмездно сумата от 3000 лева за закупуване на предпазни средства за борба с COVID-19 в лечебното заведение. Благодарим Ви за доброто дело! Вашата подкрепа е изключително ценна за нас!