|

Благодарствени думи

Благодарствени думи

Искам да благодаря на целия екип на Първа АГ „Света София“!

Екипът е изграден от изключителни специалисти, вярвам, че няма проблем в тяхната област, който не биха могли да разрешат.

Би било чудесно да се знае от по-широк кръг от хора за отзивчивостта на лекарите и медицинските специалисти - не само професионализмът, но и човещината, и отделеното време за всеки пациент индивидуално ги прави подходящият екип, на който да се доверите.

Благодаря, колеги! За положените грижи за майка ми!

С уважение и пожелания за поддържане на високия стандарт, който са наложили.

д-р Екатерина Милева
7/02/2018 г.