|

Първа САГБАЛ "Света София" с нов пулсоксиметър и перфузор

Първа САГБАЛ "Света София" с нов пулсоксиметър и перфузор

Благодарение на г-н Ники Кънчев, Девети благотворителен търг на Дарик радио и спортно шоу „Гонг" бе събрана общата сума от 47 702 лева като от нея 24 852 лв. беше дарена на Фондация "Нашите недоносени деца". Традиционно и тази година сумата е използвана за закупуване на медицинска апаратура за неонатологични отделения в страната. Като част от кампанията са закупени пулсоксиметър и перфузор, които са дарени в неонатологичното отделение на Първа САГБАЛ "Света София".

Пулсоксиметър
Показва количеството кислород в кръвта на Вашето бебе чрез използването на инфрачервен светлинен сензор. Обикновено е прикрепен за крака или ръката на бебето. Много е важен, защото твърде голямото или твърде малкото количество кислород биха могли да причинят здравни проблеми в дългосрочен план.

Перфузор
В неонаталната инфузионна терапия се използва перфузор. Перфузорът е апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за парентерално хранене. По време на работа може да бъде извършвана корекция на дозата на внасяното лекарствено вещество. Има възможност за едновременно прилагане на няколко лекарствени вещества. Перфузорите вървят заедно със спринцовка и удължители, които се свързват с абокат. Необходимо е медицинската сестра предварително да е осигурила траен венозен източник, който да е проверен за проходимост. След като перфузорът се свърже към пациента, медицинската сестра задава с каква скорост да се въвежда веществото и за колко време. Перфузорът има алармена система и при проблем или при завършване на медикамента, се включва аларма, която известява персонала.