|

Интервю с д-р Гергана Коларова

Интервю с д-р Гергана Коларова

Д-р Гергана Коларова е временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Първа САГБАЛ „Света София“. През 1986 г. се дипломира като лекар в Медицински университет – София. Специалност акушерство и гинекология придобива през 1991 г.

Д-р Коларова, какви подобрения бяха направени в Първа САГБАЛ „Света София“ за последната една година?

От четири месеца заемам длъжността временно изпълняващ изпълнителен директор, но имам поглед отвътре, тъй като през последните четири години бях председател на Съвета на директорите на Първа САГБАЛ „Света София“. За това време бяха направени много неща, за да се изгради финансова стабилност и да се подобри средата, в която работят медицинските специалисти и условията за пациентите. През 2015 г. беше обновено изцяло централното фоайе на болницата, което придаде една друга визия на здравното заведение.

През 2016 г. открихме ремонтираното отделение по патология на бременността. Освен че беше създадена по-приятна обстановка, беше закупена и нова апаратура за диагностика на бременни жени. В отделението има ВИП стаи за бъдещите майки, които желаят да бъдат по-самостоятелни по време на лечението си. За жените има осигурен неограничен достъп до интернет. Отделението разполага и с един ВИП апартамент, който дава възможност близък на пациентката да остава за по-дълъг период от време.

Тази година открихме и изцяло обновеното неонатологично отделение. То е изключително модерно като изграждане и оборудване. Всички мазилки и настилки са антибактериални. Освен това бяха закупени озонатори за въздух, които го пречистват. Отделението разполага с най-новите модели апарати за проследяване на състоянието на бебетата. Интензивният сектор има постоянен пост за наблюдение от акушерка, а кувьозите са с ергономичен дизайн, осигуряващ комфорт за бебето. Отделението разполага със самостоятелна млечна кухня. Децата, които имат така наречената жълтеница на новороденото, се намират в отделно помещение, оборудвано с най-модерните лампи за фототерапия. Неонатологията разполага със система за денонощно видеонаблюдение. Бъдещите родители могат да разгледат условията в родилна зала и да посетят неонатологичното отделение, като се запишат за дните на отворените врати в здравното заведение.


Има ли повишаване на броя на преждевременните раждания у нас?
В световен мащаб съвременната жена е отдадена все повече на професионалната си реализация и по тази причина започна да ражда на по-късна възраст. Естествено, това е свързано с определени рискове, както за майката, така и за бебетата. Навсякъде по света, в това число и в България, грижите са насочени особено много и към тази група жени, но в този ред на мисли - броят на преждевременните раждания расте. Много са факторите, които могат да доведат до това – най-често става дума за вагинална инфекция, която не е проследявана и лекувана по време на бременността. Хипердиагностиката и хирургичните интервенции след установяване на HPV инфекция водят до скъсяване на маточната шийка, което е предпоставка за преждевременни раждания. Това води и до увеличаване на броя на недоносените деца.


От какви грижи се нуждаят недоносените деца?
Грижите в първите часове са изключително важни за тях. Лекарят назначава необходимите терапевтични средства и прави точна преценка дали бебето има нужда от кислород и до каква степен. В здравното заведение ние обгрижваме детето, извършваме адекватна диагностика и терапия, както и предоставяме специална психологическа помощ за майката.


Каква е апаратурата, с която Първа САГБАЛ „Света София“ разполага за установяване, проследяване, лечение на патологична бременност?
Отделението по патология на бременността беше изцяло реновирано и има всичко необходимо за адекватно проследяване на бременността. Беше закупен един ултразвуков апарат от висок клас, с изключителни възможности за изследване на бебетата и на качествени доплерови измервания, които са основна част от диагностиката. Разполагаме с достатъчен брой фетални монитори, така че да бъдат проследявани детските сърдечни тонове, когато е необходимо. В отделението по патологична бременност работят изключително добри медицински специалисти.


През последните години е нараснал броят на ражданията с Цезарово сечение. Каква е причината според вас?
Темата за цезаровите сечения е изключително обширна и за съжаление много трудна за дебатиране. Във всички развити страни процентът на тези операции е висок, въпреки че АГ специалистите са запознати с рисковете. Необходимо е пациентите да бъдат информирани от лекарите за тях. Освен това обезболяването на естественото раждане стартира още през 20-ти век. При правилна преценка кога да бъде обезболена раждащата жена се намалява силната болка. Смятам, че медицинските университети трябва да помислят и да изградят някакви критерии на тази тема, както и да научат бъдещите лекари, че трябва да имат куража, търпението, знанието, уменията и силите да водят нормално раждане. Това не може да бъде решено с административни мерки.


Разкажете ни повече за специалистите, които активно се занимават с профилактика и лечение на рак на гърдата в Първа САГБАЛ „Света София“.
Гордеем се с отделението по хирургия на млечната жлеза. В него работят отлични специалисти, екипът работи много професионално. Имайки предвид социалната значимост на карцинома на млечната жлеза, те развиват сериозна профилактика. Тя е много важна при този тип заболявания. Отделението разполага с ултразвуков апарат и мамограф, което прави диагностиката прецизна. Няма друга специализирана АГ-болница, която да разполага с такъв капацитет.


Обучавате ли млади кадри и имат ли интерес към специализация в здравното заведение?
Болницата е акредитирана с оценка, която позволява обучението на лекари по медицина, които искат да специализират акушерство и гинекология. Към момента имаме 13 специализанти. Очакваме до края на годината да вземат специалност двама от тях. Това ще ни позволи да поемем още колеги. В болницата провеждаме практически занимания и стажове за специалисти по здравни грижи – акушерки. Това е предимство за нас, защото ни позволява да мотивираме някои от тях да останат и да работят в Първа САГБАЛ „Света София“.