Родилно отделение

Телефон за контакт:
024470 241-родилна зала;
024470 227 - родилно отделение втори етаж;
024470 242 - родилно отделение пети етаж
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ:
Началник отделение: Д-р Константин Маленов
Лекари: д-р Ковачева, д-р Грънчаров, д-р Галя Богданова, д-р Стоянова, д-р Константин Петров, д-р Щърбанова, д-р Семра Акташ
Родилното отделение на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД включва Ceктop интензивен и Сектор пуерперален.
Приемането на бременните за раждане се осъществява на 24-часов режим в aкyшepcкa амбулатория.
Дейност интензивно лечение – 18 легла
Извършва се на втория етаж на болницата и по своята cтpyктура отговаря на съвременните изиcквaния за предоставяне на родилна помощ. В непосредствена близост до родилната зала има и отлично оборудвана операционна зала, в която се извършват оперативните родоразрешения чрез Цезарово сечение.
Към РИО има и обособен функционален кабинет, оборудван с УЗ апарат, доплер, кардиотокографи.
В този кабинет се довършва диагностиката на бременни с патологични отклонения и това дава възможност за правилно определяне на поведението при всяка родилка.

На територията на родилно интензивно има оборудвана зала за оказване родилна помощ на бременни със заболявания, които не трябва да бъдат в контакт с общия поток от раждащи (изолационна родилна зала).
За подобряване условията на родилките има монтиран телефонен апарат и кафе машина.
В родилно интензивно са разположени и две VIP родилни зали за раждане с избран индивидуален екип и възможност за присъствие на бащата на бебето по време на раждането.
„Раждането във вода” протича в специално оборудвана, самостоятелна родилна зала и избран лекар за водене на раждането.

Дейност пуерпуриум – 58 легла

Пуерпериум ВИП стая със самостоятелен санитарен възел
Стаите са в непосредствена близост и във връзка с родилните зали и неонатологично отделение.
Леглата са разположени в 12 стаи, които са с две и три легла, осигурено е достатъчно пространство за всяка родилка.

Разположени са на петия етаж в болницата. Връзката с родилната зала е чрез асансьор. Стаите са с едно или две легла със собствен санитарен възел, телевизор, хладилник, климатик, детски креватчета. Секторът разполага и с един апартамент. В родилното отделение е осигурено присъствието на достатъчно брой лекари, които осъществяват наблюдението на родилките. Денонощно дежурят неонатолог и анестезиолог в болницата Съществува пълна координация между пренаталната и постнаталната медицинска помощ.