Ръководство

1 Д-р Гергана Коларова Акушерство и гинекология Изпълнителен директор
2 Д-р Валентина Григорова Акушерство и гинекология 1979г. Заместник директор
3 Д-р Иван Диков Акушерство и гинекология 1963г. Началник "Диагностично консултативен блок
4 Д-р Константин Маленов Акушерство и гинекология 1993г. Началник "Родилно отделение”
5 Д-р Мажена Панова Акушерство и гинекология 1999г. Началник отделение "Патологична бременност”
6 Д-р Красимир Недялков Акушерство и гинекология 1988г. Началник отделение „Първа гинекология”
7 Д-р Милко Недялков Анестезиология и реанимация 1998г. Началник отделение „Анестезиология и реанимация”
8 Д-р Тихомир Гемеджиев Акушерство и гинекология Началник Второ Отделение по "Гинекология и онкохирургия на млечната жлеза"

Екип

РО „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ПУЕРПЕРИУМ И ВИП”

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Константин Маленов Акушерство и гинекология 1993г. Началник "Родилно отделение”
2 Д-р Райна Ковачева Акушерство и гинекология 1997г. Ординатор
3 Д-р Иван Грънчаров Акушерство и гинекология Ординатор
4 Д-Р Галя Богданова Акушерство и гинекология Ординатор
5 Д-Р Богдана Стоянова Акушерство и гинекология Ординатор
6 Д-Р Константин Петров Акушерство и гинекология Ординатор
7 Д-Р Иванка ЩЪърбанова Акушерство и гинекология Ординатор
8 Д-Р Семра Акташ Акушерство и гинекология Ординатор

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Красимир Недялков Акушерство и гинекология 1988г. Началник отделение „Първа гинекология”
2 Д-Р Благовест Бечев Акушерство и гинекология Ординатор
3 Д-Р Валентин Иванов Акушерство и гинекология Ординатор
4 Д-р Красимир Стерков Акушерство и гинекология Ординатор
5 Д-р Томи Попмарков Акушерство и гинекология Ординатор
6 Д-Р Петранка Димитрова Акушерство и гинекология Ординатор
7 Д-Р Стефан Косовски Акушерство и гинекология Ординатор
8 Д-р Мая Василева Акушерство и гинекология Ординатор
9 ПРОФ. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ Акушерство и гинекология Ординатор
10 Д-Р Кирил Киров Акушерство и гинекология Ординатор

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Мажена Панова Акушерство и гинекология 1999г. Началник отделение "Патологична бременност”
2 Д-р Антоанета Чурешка Акушерство и гинекология Ординатор
3 Д-р Виолета Стратиева Акушерство и гинекология Ординатор
4 Д-р Надя Магунска Акушерство и гинекология 2003г. Ординатор
5 Д-р Катя Златева-Тодорова Акушерство и гинекология Ординатор
6 Д-р Катя Гогова - Иванова Акушерство и гинекология 1986г. Ординатор
7 Д-р Антон Баев Акушерство и гинекология Ординатор
8 Д-р Радко Тоцев Акушерство и гинекология Ординатор
9 Д-р Ралица Василева Акушерство и гинекология Ординатор

ДЕТСКО НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Красимира Иванова Детски болести Началник "Детско отделение"
2 Д-р Антоанета Благова Лекар, педиатрия Ординатор
3 Д-р Мими Шумилина Захариева Лекар, педиатрия Ординатор
4 Д-р Поля Славова Лекар, педиатрия Ординатор
5 Д-р Райна Гераскова Лекар, педиатрия Ординатор
6 Д-р Ивет Маврова Лекар, педиатрия Ординатор
7 Д-р Стоянка Симеоново-Бабаскерова Лекар, педиатрия Ординатор
8 Д-р Николинка Петрова - Попова Лекар, педиатрия Ординатор
9 Д-р Антония Хаджипанталеева Лекар, Неонатология Ординатор

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Милко Недялков Анестезиология и реанимация Началник отделение „Анестезиология и реанимация”
2 Д-р Надя Вапирева Анестезиология и реанимация Ординатор
3 Д-р Антоанета Войнова -Найденова Анестезиология и реанимация Ординатор
4 Д-Р Нонка Николова-Миланова Анестезиология и реанимация Ординатор
5 Д-р Мирослав Стоянов Анестезиология и реанимация 2004г. Ординатор
6 Д-Р Екатерина Гилева Анестезиология и реанимация Ординатор
7 Д-Р Валентина Стефанова Анестезиология и реанимация Ординатор

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И ОНКОХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Тихомир Гемеджиев Акушерство и гинекология Началник Второ Отделение по "Гинекология и онкохирургия на млечната жлеза"
2 Д-р Евгений Василев Акушерство и гинекология 1999г Ординатор
3 Д-р Младен Младенов Акушерство и гинекология 1998г. Ординатор
4 Д-Р Пенчо Радоев Хирург Ординатор
5 Д-р Виолета Божилова Хирург Ординатор<

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

  Доктор Специалност Длъжност
1 Д-р Иван Диков Акушерство и гинекология 1963г. Началник "Диагностично консултативен блок
2 Д-р Минко Еврев Акушерство и гинекология Ординатор
3 Д-р Спаска Григорова Вътрешни болести Ординатор
4 Д-р Стефан Червеняшки Рентгенология Началник отделение "Образна и функционална диагностика"
5 Д-р Мирослава Палашева Рентгенология Началник отделение "Образна и функционална диагностика"
6 Д-р Весела Аврамова Клинична лаборатория 1981г. Началник отделение „Медико-диагностични лаборатории”
7 Юлияна Йорданова-Фиковска Лекар, клинична лаборатория Клинична лаборатория
8 Д-Р Мичка Терзийска Лекар, трансфузионна хематология Клинична лаборатория
9 Д-р Стоян Кочев Обща патология и цитология Началник отделение "Клинична патология"
10 Д-р Ива Николаева Кралева-Войнова Микробиология 2008 г. Началник отделение "Микробиологична лаборатория"
11 Д-р Георги Владимиров Лазаров андролог, уролог 1994 г. Ординатор
12 Д-р Мая Коцева Лекар, епидемиология на инфекциозните болести ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  Доктор Специалност Длъжност
1 ВЕНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА-НИКОЛОВА Акушерство и гинекология Специализант
2 Десислава Йорданова Илиева Акушерство и гинекология Специализант
3 Елена Бангеева Акушерство и гинекология Специализант
4 Катерина Дермеджиева Акушерство и гинекология Специализант
5 Кристина Генова Акушерство и гинекология Специализант
6 Марио Манев Акушерство и гинекология Специализант
7 Мая Джонгова Акушерство и гинекология Специализант
8 Павел Павлов Акушерство и гинекология Специализант
9 Славина Стоянова-Ангелова Акушерство и гинекология Специализант
10 Явор Малинов Акушерство и гинекология Специализант
11 Калина Димитрова Акушерство и гинекология Специализант
12 Ралица Христова Акушерство и гинекология Специализант