VIP услугиТова не са задължителни, а допълнителни услуги, които ако желаете да ползвате се заплащат:

 • Раждане в самостоятелна VIP зала - 200,00 лв.
 • Раждане в присъствието на бащата - 200,00 лв. За раждане в присъствие на бащата задължително се прави избор на лекарски екип и се заплаща раждане в самостоятелна стая.
 • Раждане във вода - 500,00 лв.
 • Цезарово сечение по желание с избор на екип /не се финансира по клинична пътека/ - 1400,00 лв.
 • Индивидуален акушерски пост - 300,00 лв.
 • Избор на екип за раждане - 900,00 лв.
 • Избор на екип за голяма гинекологична операция (хистеректомия) - 860,00 лв.
 • Избор на екип за малка коремна операция - 600,00 лв.
 • Избор на екип за урогинекологична операция - 700,00 лв.
 • Избор на екип за лапароскопска хистеректомия 860,00 лв.
 • Избор на екип за лапароскопска операция 600,00 лв.
 • Избор на екип за хистероскопия 350,00 лв.
 • Избор на екип за вагинална пластика 400,00 лв.
 • Избор на екип за онкологични операции – радикална хистеректомия, циторедуктивна операция при овариален карцином, екзентерация ) - 900,00 лв.
 • Операция по повод периуретрална киста 400,00 лв.
 • Операция по повод склероза на шийката на пикочния мехур при жени и мъже (+ 3 броя леглодни) 600,00 лв.
 • Операция при стриктура на уретера - трансуретрално (+ 3 броя леглодни) - 600,00 лв.
 • Операция по повод полип на уретрата - 150,00 лв.
 • Избор на екип за голяма мамологична операция (без реконструкция) - 650,00 лв.
 • Избор на екип за малка мамологична операция - 200,00 лв.
 • Избор на екип за реконструкция на млечна жлеза или поставяне на имплант 800,00 лв.
 • Престой в стая с едно легло (1 леглоден) - 75,00 лв.
 • Престой в стая с две легла (за 1 леглоден) - 40,00 лв.
 • Престой в стая с едно легло ПБ (за 1 леглоден) - 50,00 лв.
 • Престой в апартамент (за 1 леглоден) 150,00 лв.