Втора гинекология за онкохирургия на млечната жлеза

телефон за контакт:
024470 207-записване за преглед;
02 4470 268 - отделение
Началник отделение: д-р Димитър Дамянов
Лекари: д-р Евгений Василев, д-р Младен Младенов, д-р Тихомир Гемеджиев, Д-р Виолета Божилова, д-р Пенчо Радоев
През 1995 г на базата на Първа АГ болница”Св София” бе създаден диагностичен мамологичен център с ръководител д-р Дюлгеров-един от доайените на модерната диагностика на заболяванията на млечната жлеза и двама лекари гинеколози: д-р Георгиев и д-р Тодоров. В последствие заменени от д-р Младенов, д-р Василев и д-р Гемеджиев. За кратко време центъра успя да извоюва значителен авторитет сред пациентите и колегията, което доведе до нарастване на броя на консултираните пациенти, съответно и на новооткритите заболявания. През 1996 г бе открита и стационарна клиника за хирургично лечение на заболяванията на млечната жлеза с 20 легла, която бе оглавена от проф. В. Маринов - хирург с многогодишен опит в хирургията на мл.жлеза - възпитаник на френската школа. Под негово ръководство в клиниката се въведе рутинно органосъхраняващата хирургия на мл.жлеза- един нов за времето подход в България.
Благодарение на авторитета на ръководството и лекарската колегия и добрата работа на персонала, клиниката става предпочитана за лечение, не само на пациентите от района, но и от цялата страна. В клиниката са оперирани множество сложни клинични случаи в патологията на млечната жлеза , на които е отказвано лечение в други болници.

През 2005г. за ръководител на клиниката е поканен проф. Петър Червеняков, д.м.н.- гръден хирург с дългогодишен опит, носител на орден”Св Св Кирил и Методии” за заслуги в областта на медицинската наука. От този период са въведени множество онкопластични техники при оперативното лечение на злокачествените тумори на млечната жлеза, благодарение на проведени специализации от д-р Младенов в Сана клиника-Дюселдорф, Каролинска болница-Стокхолм, Европейски институт по онкология - Милано. В хирургичната практика са въведени: субкутанна мастектомия с едноетапна реконструкция с имплант, отложена и едномоментна реконструкция с перманентен експандер, резекция на млечната жлеза по метода на Grisotti , Benelli, редуктивна мамопластика съчетана с туморна резекция.
До момента в клиниката са оперирани над 4000 пациентки, като около 2000 от тях са били със злокачествено заболяване на млечната жлеза. Благодарение на добрата работа на диагностичния център по-голямата част от оперираните пациентки са в І стадий на заболяването. Този факт позволява да се извършват предимно органосъхраняващи операции - 70% от случаите. При 30% от пациентките се налага извършването на мастектомия, като при част от тези пациентки се прилага едноетапна реконструкция с имплант или експандер.
От 2006 г. в клиниката се въведе рутинно и използванетио на core-биопсия- съвременен метод за прецизна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.Процедурата се прилага при всички пациентки с предстояща предоперативна химиотерапия и при уточняване на съмнителни находки от образните изследвания. Съвместната работа с диагостичния център дава възможност на пациентката да получи в една визита консултация, изследвания и насока за лечението й. Пациентките със злокачествено заболяване се представят за обсъждане пред мултидисциплинарен онкологичен комитет в състав: проф Червеняков - хирург, проф.Тодоров - лъчетерапевт, доц.Цекова - химиотерапевт, д-р Дренски - хистопатолог. По този начин на всяка пациентка диагностицирана и оперирана в клиниката се осигурява оптимално лечение,без да се губи връзката между отделните етапи на лечението. Въпреки големия обем хирургични интервенции общо усложненията са под 3% от оперираните случаи. Следоперативния престой е до 5 дни. Клиниката работи по договор с НЗОК за оперативно лечение на злокачествени заоблявания на млечната жлеза, реконструкция на млечната жлеза, оперативно лечение на доброкачествени заболявания на млечната жлеза. Всяка операция се извършва от интердисциплинарен екип от хируг и гинеколог-осъществил първичния преглед и консултация. Прилагането на тази практика доведе до коренна промяна в ефективноста на диагностичния процес - възможността за обратна връзка в сравнението на клиничната, ехографска, мамографска и хистологична находка осигурява голяма точност на поставените диагнози. Клиниката поддържа научно практически контакти с водещи европейски центрове - Европейски институт по онкология-Милано, Интердисциплинарен мамологичен център - Дюселдорф, Мамологичен център - Париж.
В клиниката се извършват следните хирургични процедури и интервенции:

  • биопсия на млечна жлеза-тънкоиглена, щанцова /core/ под ехографски контрол, ексцизионна
  • хирургично лечение при доброкачествени заболявания на млечна жлеза
  • хирургично лечение при злокачествени заболявания на млечна жлеза
  • консервативни и радикални хирургични интервенции, с прилагане на онкопластични методи за възстановяване на контура на млечната жлеза
  • реконструкции на млечните жлези – след предишни оперативни интервенции и при вродени дефекти
  • корекция на дефекти от предишни оперативни интервенции