Екип
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Екип

  ЕКИП В ПСАГБАЛ „Света София“

  Изпълнителен директорСъвет на директоритеПредседател на Съвета на директоритеРъководствоЗаместник-директор по медицинските дейностиЗаместник-директор по икономическите дейностиГлавен счетоводителФинансов контрольорАдминистрацияТехнически сътрудник на изпълнителния директорГлавен юрисконсултСпециалист „Човешки ресурси“Експерт „Връзки с обществеността"Родилно отделениеНачалник на Родилно отделениеЛекар АГI-во отделение по гинекологияНачалник на Първо отделение по гинекологияАкушер-гинекологПатология на бременносттаНеонатологияНачалник на отделение по неонатологияЛекарПедиатрияАнестезиология и интензивно лечениеНачалник на отделение за анестезиология и интензивно лечениеII-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлезаНачалник на отделение за хирургия на млечната жлезаКонсултативно-диагностичен блокНачалник на консултативно-диагностичен блокНачалник на „Клинична лаборатория“Началник на отделение „Образна диагностика“Началник на „Микробиологична лаборатория“Началник на лаборатория по клинична патология и цитологияАсистирана репродукцияМикробиологПатоанатомПсихологическа подкрепаПсихологФизиотерапия и рехабилитацияРехабилитатор Лекари специализантиСпециализант

  Зареждане

  д-р Гергана Коларова

  Изпълнителен директор, Съвет на директорите

  д-р Мажена Риш-Панова

  Съвет на директорите, Председател на Съвета на директорите

  доц. Ралица Георгиева

  Съвет на директорите

  д-р Райна Ковачева

  Ръководство, Заместник-директор по медицинските дейности

  Венцислав Стаменов

  Ръководство, Заместник-директор по икономическите дейности

  Мая Бонева

  Ръководство

  Лариса Дойчинова

  Ръководство, Главен счетоводител

  Марияна Панчева

  Ръководство, Финансов контрольор

  Гергана Ганчева

  Администрация, Технически сътрудник на изпълнителния директор

  Ивайло Иванов

  Администрация, Главен юрисконсулт

  Надя Ангелакова

  Администрация, Специалист „Човешки ресурси“

  Елена Антимова

  Администрация, Експерт „Връзки с обществеността"

  д-р Константин Маленов

  Родилно отделение, Началник на Родилно отделение

  д-р Иван Грънчаров

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Галя Богданова

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Красимир Недялков

  I-во отделение по гинекология, Началник на Първо отделение по гинекология

  д-р Красимир Стерков

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Кирил Киров

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Благовест Бечев

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Огнян Димитров

  I-во отделение по гинекология, Акушер-гинеколог

  д-р Константин Петров

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Катя Гогова

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Ралица Василева

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Стефан Косовски

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Виолета Стратиева

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Семра Акташ

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Антон Баев

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Красимира Иванова

  Неонатология, Началник на отделение по неонатология

  д-р Мими Шумилина

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Поля Славова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Ивет Маврова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Стоянка Симеонова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Николинка Попова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Анелия Маждракова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Мирослав Стоянов

  Анестезиология и интензивно лечение, Началник на отделение за анестезиология и интензивно лечение

  д-р Милко Недялков

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Надя Вапирева

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Нонка Николова-Миланова

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Екатерина Гилева

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Валентина Стефанова

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Тихомир Гемеджиев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Началник на отделение за хирургия на млечната жлеза

  д-р Евгений Василев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар АГ

  д-р Младен Младенов

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар АГ

  д-р Пенчо Радоев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар

  д-р Виолета Божилова

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар

  д-р Томи Попмарков

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на консултативно-диагностичен блок

  д-р Весела Аврамова

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на „Клинична лаборатория“

  д-р Стефан Червеняшки

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на отделение „Образна диагностика“

  д-р Ива Кралева

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на „Микробиологична лаборатория“

  д-р Пенка Каранова

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на лаборатория по клинична патология и цитология

  д-р Минко Еврев

  Консултативно-диагностичен блок, Асистирана репродукция

  д-р Спаска Григорова

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар

  Юлияна Йорданова-Фиковска

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар

  д-р Мичка Терзийска

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар

  д-р Георги Лазаров

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар

  д-р Андрей Кузманов

  Консултативно-диагностичен блок, Микробиолог

  д-р Стоян Алексов

  Консултативно-диагностичен блок, Патоанатом

  Ирина Димова

  Психологическа подкрепа, Психолог

  Юлия Коцева

  Физиотерапия и рехабилитация, Рехабилитатор

  д-р Десислава Илиева

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Елена Бангеева

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Кристина Генова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Мая Джонгова

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Павел Павлов

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Славина Стоянова-Ангелова

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Калина Димитрова

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Иван Иванов

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Красимир Николов

  Лекари специализанти, Специализант

  Д-р Марина Гергинова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Радослава Пенчева

  Неонатология, Лекар

  д-р Боряна Лазарова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Лина Минковска

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Елена Фадел

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Евелин Стоянова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Димитър Колев

  Неонатология, Лекар

  д-р Васил Бранков

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Милена Керезова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Борислав Христов

  Консултативно-диагностичен блок, Патоанатом

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2022 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.