ПРЕГЛЕД
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  НАЗАДЕКИП В ПСАГБАЛ „Света София“

  Светлана Ганева


  • Ръководство
  • Главна акушерка

  • ПСАГБАЛ "Света София"
  • България, София, 1330
  • ул. „Михалаки Ташев” №2,ж.к. „Красна поляна”
  • 02/4470 211
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Светлана Ганева – Главна акушерка

  Завършва Медицински Колеж към Медицински Университет през 1999г. със специалност "акушерка". През 2002г. придобива образователно-квалификационна степен бакалавър по „Управление на здравни грижи"  с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател в медицински колеж" от Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София. През 2007г. защитава и степен магистър към същия факултет с професионална квалификация „Мениджър на здравните грижи". В периода 2001г. – 2003г. работи като медицинска сестра в хирургично отделение в IV МБАЛ и като акушерка в неонатологично отделение към ПСАГБАЛ „Света София". От 2003г. до началото на 2016г. последователно работи като анестезиологична и старша анестезиологична сестра в болници като НМТБ" Цар Борис III", МБАЛ "Света София" и УМБАЛСМ „Пирогов". През 2015г. придобива свидетелство за призната специалност по "Анестезиология и интензивни грижи". Преминала е следдипломни квалификации  и обучения в областта на анестезиологията, интензивните грижи и работа с източници на йонизиращи лъчения. Участник в национални и международни конгреси. Член на БАПЗГ. От месец март 2016г. е назначена за главна медицинска сестра на НМТБ" Цар Борис III".

  От 03.01.2023г. е част от екипа на ПСАГБАЛ "Света София".

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2023 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.