|

Медицински Център „Света София“


В Медицински център „Света София“ се извършва извънболничното лечение. Той разполага с лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи. Центърът е оборудван с модерна апаратура и осигурява широк спектър от диагностични лабораторни услуги.
МЦ „Света София“ има подписан договор с НЗОК.

Уебсайт: www.medicalcenter.bg
Регистратура: 02/4470 219

02/4470 204 - можете да се запишете за мамологичен преглед;

02/4470 234 - телефон за записване за АГ преглед.