|

Медицински Център „Света София“


В Медицински център „Света София“ се извършва извънболничното лечение. Той разполага с лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи. Центърът е оборудван с модерна апаратура и осигурява широк спектър от диагностични лабораторни услуги.
МЦ „Света София“ има подписан договор с НЗОК.

д-р Стоян Маджаров, управител на МЦ „Света София

д-р Стоян Маджаров, управител на МЦ „Света София


Уебсайт: www.medicalcenter.bg
Телефон за контакт: 02/4470 219