|

Партньори


Здравноосигурителни фондове, с които Първа САГБАЛ „Света София“ работи:
ЗОФ „Медико 21“ АД
„Булстрад здраве“ АД
„БЗОК Закрила“ АД
„ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД
ЗОК „България Здраве“ АД
ДОМ-Здраве АД
ЗОД „Всеотдайност” АД
ЗК „Надежда“ АД
FiHealth Застраховане
Юнайтед ЗОФ
Здравноосигурителен институт АД
ДаллБогг: Живот и Здраве АД
„ЗОД Планета“ ЕАД
„Вайс Медика“ АД
Евроинс (ЗОК „Свети Николай Чудотворец”)

Външни партньори, сключили договор за съвместна дейност с Първа САГБАЛ „Света София“:
д-р Методий Генов
д-р Анита Вълчанова
д-р Милкана Щерева
д-р Диана Костова – Алексиева
д-р Жана Колева
д-р Марта Дончева
д-р Вяра Джонгова
д-р Валери Гергов
д-р Бистра Панайотова
д-р Иво Тодоров
д-р Емил Желязков
д-р Тотка Николова – Благиева
д-р Добри Даскалов
д-р Тодор Димитров
д-р Иван Майсторов