|

Вътрешна нормативна Уредба


Вътрешна нормативна Уредба

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 

  00830-2017-Правила ЗОП BG-София

 

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

  00830-2014-Правила профил BG-София

 

09.01.2015

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 641117

 Предварително обявление 2 BG-София

 

09.01.2015

Предварително обявление за обществена поръчка 641121

 Предварително обявление 3 BG-София