|

Досие на поръчка 00830-2019-0002


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 13.03.2019г/ - връзка към документа

2. Становище на АОП за предварителен контрол /Дата на публикуване - 12.04.2019г/ - връзка към документа

3. Договор №Д-ЗОП-33/08.05.2019г /Дата на публикуване - 15.05.2019г/ - връзка към документа

4. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 07.06.2019г/ - връзка към документа