|

Досие на поръчката 00830-2019-0007


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа

2. Покана за участие в процедурата /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа

4. Доклад от работата на Комисията /Дата на публикуване - 31.07.2019г/ - връзка към документа

5. Решение за класиране на участниците и за прекратяване на процедурата по отделни обособени позиции /Дата на публикуване - 31.07.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 31.07.2019г/ - връзка към документа

7. Информация за невъзлагане на поръчката /Дата на публикуване - 23.08.2019г/ - връзка към документа

8. Договор №Д-ЗОП-40/30.08.2019 с Б.Браун Медикал ЕООД /Дата на публикуване - 04.09.2019г/ - връзка към документа

9. Информация за възложена поръчка /Дата на публикуване - 04.09.2019г/ - връзка към документа