|

Досие на поръчката 00830-2019-0010


1. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.1 от ЗОП - първи етап /Дата на публикуване - 13.11.2019г/ - връзка към документа

2. Решение за откриване на обществена поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа

3. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа

4. Документация за участие /Дата на публикуване - 15.11.2019г/ - връзка към документа

5. Образци на документи /Дата на публикуване - 15.11.2019г/ - връзка към документа

6. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.2 от ЗОП - втори етап /Дата на публикуване - 27.11.2019г/ - връзка към документа

7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /Дата на публикуване - 02.12.2019г/ - връзка към документа