|

Досие на поръчката 00830-2019-0010


1. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.1 от ЗОП - първи етап /Дата на публикуване - 13.11.2019г/ - връзка към документа

2. Решение за откриване на обществена поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа

3. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа