|

Досие на поръчката 00830-2019-0010


1. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.1 от ЗОП - първи етап /Дата на публикуване - 13.11.2019г/ - връзка към документа

2. Решение за откриване на обществена поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа

3. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 14.11.2019г/ - връзка към документа

4. Документация за участие /Дата на публикуване - 15.11.2019г/ - връзка към документа

5. Образци на документи /Дата на публикуване - 15.11.2019г/ - връзка към документа

6. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.2 от ЗОП - втори етап /Дата на публикуване - 27.11.2019г/ - връзка към документа

7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /Дата на публикуване - 02.12.2019г/ - връзка към документа

8. Протокол на Комисията по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 10.02.2020г/ - връзка към документа

9. Уведомително писмо за предстоящо отваряне на ценови оферти /Дата на публикуване - 18.02.2020г/ - връзка към документа

10. Уведомително писмо за провеждане на жребий /Дата на публикуване - 28.02.2020г/ - връзка към документа

11. Протокол на Комисията по чл.54, ал.12 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 06.03.2020г/ - връзка към документа

12. Протокол на Комисията по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 06.03.2020г/ - връзка към документа

13. Доклад на Комисия по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП /Дата на публикуване - 06.03.2020г/ - връзка към документа

14. Решение за класиране на участниците в процедурата и за частично прекратяване на процедурата по номенклатурни единици, за които няма подадена нито една оферта /Дата на публикуване - 06.03.2020г/ - връзка към документа

15. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване - 06.03.2020г/ - връзка към документа

16. Решение за частично изменение на Решение №05-55/06.03.2020г /Дата на публикуване - 12.03.2020г/ - връзка към документа

17. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване - 12.03.2020г/ - връзка към документа

18. Решение за частично изменение на Решение №05-55/06.03.2020г /Дата на публикуване - 24.03.2020г/ - връзка към документа

19. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване -24.03.2020г/ - връзка към документа

20. Обявление за възложена поръчка/невъзлагане /Дата на публикуване - 27.03.2020г/ - връзка към документа

21. Решение за частично изменение на Решение №05-55/06.03.2020г /Дата на публикуване - 27.03.2020г/ - връзка към документа

22. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване -27.03.2020г/ - връзка към документа

23. Решение за частично изменение на Решение №05-55/06.03.2020г /Дата на публикуване - 31.03.2020г/ - връзка към документа

24. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване - 31.03.2020г/ - връзка към документа

25. Обявление за невъзлагане на поръчката /Дата на публикуване - 14.04.2020г/ - връзка към документа

26. Решение за частично изменение на Решение №05-55/06.03.2020г /Дата на публикуване - 22.04.2020г/ - връзка към документа

27. Уведомително писмо до всички участници в процедурата /Дата на публикуване - 22.04.2020г/ - връзка към документа

28. Обявление за невъзлагане на поръчката /Дата 21.05.2020г/ - връзка към документа

29. Договор №Д-ЗОП-22/05.05.2020г с Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

30. Договор №Д-ЗОП-23/05.05.2020г с ДАНСОН-БГ ООД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

31. Договор №Д-ЗОП-24/05.05.2020г с МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

32. Договор №Д-ЗОП-25/05.05.2020г с МЕДЕКС ООД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

33. Договор №Д-ЗОП-26/05.05.2020г с СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

34. Договор №Д-ЗОП-27/05.05.2020г с ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

35. Договор №Д-ЗОП-28/05.05.2020г с ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

36. Договор №Д-ЗОП-30/27.05.2020г с СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

37. Договор №Д-ЗОП-31/27.05.2020г с ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа

38. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 01.06.2020г/ - връзка към документа