|

Досие


1. Договор №05-106#1/31.05.2019г с Лион ЕООД /Дата на публикуване 31.05.2019г/ - връзка към документа

2. Договор №Д-ЗОП-35/05.06.2019г с Агарта ЦМ ЕООД /Дата на публикуване 07.06.2019г/ - връзка към документа

3. Договор №Д-ЗОП-36/12.06.2019г с Софинформпродукт - Грозданов ЕООД /Дата на публикуване - 13.06.2019г/ - връзка към документа

4. Договор №Д-ЗОП-38/31.07.2019г с Софарма трейдинг АД /Дата на публикуване - 08.08.2019г/ - връзка към документа и преписката