|

Досие на поръчка 00830-2019-0008


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 16.07.2019г/ - връзка към документа

2. Покана до "Софийска вода" АД /Дата на публикуване - 16.07.2019г/ - връзка към документа

3. Договор със "Софийска вода" АД /Дата на публикуване - 08.08.2019г/ - връзка към документа

4. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуане - 08.08.2019г/ - връзка към документа