|

Досие на поръчката 00830-2019-0012


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществената поръчка /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа