|

Досие на поръчката 00830-2019-0009


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществената поръчка /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

5. Отговор на направено предложение за промяна на документацията /Дата на публикуване - 23.08.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти /Дата на публикуване - 24.09.2019г/ - връзка към документа

7. Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

8. Протокол по чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

9. Протокол по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

10. Протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП и 60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

11. Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

12. Уведомително писмо до участниците /Дата на публикуване - 03.10.2019г/ - връзка към документа

13. Решение за изменение на Решение №05-185/03.10.2019г /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа

14. Уведомително писмо до участниците /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа

15. Договор с МОСТ ЕНЕРДЖИ АД /Дата на публикуване - 12.12.2019г/ - връзка към документа

16. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 12.12.2019г/ - връзка към документа