|

Досие на поръчката 00830-2019-0009


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществената поръчка /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към документа

5. Отговор на направено предложение за промяна на документацията /Дата на публикуване - 23.08.2019г/ - връзка към документа