|

Досие на поръчката 00830-2019-0011


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 12.11.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществената поръчка /Дата на публикуване - 12.11.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 12.11.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.11.2019г/ - връзка към документа

5. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 11.12.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти /Дата на публикуване - 15.01.2020г/ - връзка към документа

7. Протокол на Комисията по чл.54,ал.12 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа

8. Протокол на Комисията по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа

9. Протокол на Комисията по чл.181,ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа

10. Решение №05-13/21.01.2020 за класиране на участниците в процедурата /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа

11. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа