|

Досие на поръчката


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа

2. Покана за участие в процедурата /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа