|

Досие на поръчката


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа

2. Покана за участие в процедурата /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към документа

4. Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП /Дата на публикуване - 18.12.2019г/ - връзка към документа

5. Уведомително писмо до участника /Дата на публикуване - 18.12.2019г/ - връзка към документа

6. Договор № Д-ЗОП-7/17.01.2020г с Медико-газ-Христов и Христова СД /Дата на публикуване - 17.01.2020г/ - връзка към документа