|

Досие на поръчката


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа