|

Досие на поръчката


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

5. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 26.06.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо до участниците /Дата на публикуване - 26.06.2019г/ - връзка към документа

7. Договор със "Софарма трейдинг" АД /Дата на публикуване - 08.08.2019г/ - връзка към документа