|

Досие на поръчката 00830-2019-0005


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа