|

Досие на поръчката


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 27.03.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 27.03.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 27.03.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 27.03.2019г/ - връзка към документа

5. Информация за удължаване срока за събиране на оферти /Дата на публикуване - 10.04.2019г/връзка към документа

6. Протокол от работата на Комисията по чл.192, ал.4 от ЗОП /Дата на публикуване - 08.05.2019г/ - връзка към документа

7. Уведомително писмо за класиране /Дата на публикуване - 08.05.2019г/ - връзка към документа

8. Договор за възлагане на обществена поръчка /Дата на публикуване - 29.05.2019г/ - връзка към документа