|

Досие на конкурса


1. Решение за откриване на конкурс /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа

2. Документация за участие в конкурса /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към документа