|

Досие на поръчка ID 9092942/30.09.2019


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

5. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 21.10.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо до участниците /Дата на публикуване - 21.10.2019г/ - връзка към документа

7. Съобщение за прекратяване на процедурата /Дата на публикуване - 31.10.2019г/ - връзка към документа

8. Съобщение за прекратяване на процедурата /Дата на публикуване - 05.11.2019г/ - връзка към документа

9. Съобщение за прекратяване на процедурата /Дата на публикуване - 08.11.2019г/ - връзка към документа

10. Съобщение за прекратяване на процедурата /Дата на публикуване - 06.12.2019г/ - връзка към документа

11. Договор №Д-ЗОП-1/2.1.2020г с „Аквамедика“ЕООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа

12. Договор №Д-ЗОП-2/2.1.2020г с „Дрегер Медикал България“ ЕООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа

13. Договор №Д-ЗОП-3/2.1.2020г с „Елпак – Лизинг“ ЕООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа

14. Договор №Д-ЗОП-4/2.1.2020г с „ЕМИКРОН“ЕООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа

15. Договор №Д-ЗОП-5/2.1.2020г с "Нова Медикъл"ЕООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа

16. Договор №Д-ЗОП-6/2.1.2020г с „Хроно“ООД /Дата на публикуване - 09.01.2020г/ - връзка към документа