|

Досие на поръчка ID 9092942/30.09.2019


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към документа

5. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 21.10.2019г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо до участниците /Дата на публикуване - 21.10.2019г/ - връзка към документа