|

Досие на поръчката 00830-2019-0004


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчката /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

5. Информация при производство по обжалване /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

6. Определение на КЗК №806/11.07.2019г /Дата на публикуване - 16.07.2019г/ - връзка към документа

7. Решение на КЗК №882/01.08.2019г /Дата на публикуване - 05.08.2019г/ - връзка към документа

8. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 02.09.2019г/ - връзка към документа

9. Уведомително писмо за датата, часа и мястото за представяне на мостри от участника /Дата на публикуване - 03.09.2019г/ - връзка към документа

10. Протокол на Комисията от 11.09.2019г /Дата на публикуване - 11.09.2019г/ - връзка към документа

11. Уведомително писмо за отваряне на ценова оферта /Дата на публикуване - 11.09.2019г/ - връзка към документа

12. Протокол на Комисията от 17.09.2019г /Дата на публикуване - 18.09.2019г/ - връзка към документа

13. Протокол на Комисията по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 18.09.2019г/ - връзка към документа

14. Решение за класиране и избор на изпълнител /Дата на публикуване - 18.09.2019г/ - връзка към документа

15. Уведомително писмо до "Болкан мийл" ЕООД /Дата на публикуване - 18.09.2019г/ - връзка към документа

16. Договор с фирма "Болкан мийл" ЕООД /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа

17. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа