|

Досие на поръчката 00830-2019-0004


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчката /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

5. Информация при производство по обжалване /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа