|

Досие на поръчка 00830-2019-0001


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване 27.02.2019г/ - връзка към документа 

2. Решение за прекратяване на процедурата/Дата на публикуване 27.02.2019г/ - връзка към документа 

3. Обявление за възложена поръчка - информация относно невъзлагане /Дата на публикуване 11.03.2019г/ - връзка към документа