|

Досие на поръчката - ID9089919


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

3. Техническа спецификация /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

5. Проект на договор /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към документа

6. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 07.08.2019г/ - връзка към документа

7. Договор №Д-ЗОП-43/05.09.2019 в фирма „Нет Евро“ЕООД /Дата на публикуване - 05.09.2019г/ - връзка към документа