|

Досие на поръчката


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 06.08.2019г/ - връзка към документа

2. Покана за участие в процедурата /Дата на публикуване - 06.08.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 06.08.2019г/ - връзка към документа

4. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 21.08.2019г/ - връзка към документа

5. Уведомително писмо /Дата на публикуване - 21.08.2019г/ - връзка към документа

6. Договор №Д-ЗОП-41/02.09.2019г с Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие СД /Дата на публикуване - 04.09.2019г/ - връзка към документа